นโยบาย/ระเบียบการ ประกาศผลสอบ/โควต้า  ประกาศคะแนน ประกาศจัดชั้นเรียน

  ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง               

     เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

            โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

           ♦ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (Mini English Program:MEP)

      ดาวน์โหลดใบสมัคร (พิมพ์ใบสมัครแต่ละโครงการเป็นแผ่นเดียว หน้า-หลัง)

            โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

            โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (Mini English Program:MEP)

 

     เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

            โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

            โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (Mini English Program:MEP)

     ดาวน์โหลดใบสมัคร (พิมพ์ใบสมัครแต่ละโครงการเป็นแผ่นเดียว หน้า-หลัง)

           ♦ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

           ♦ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (Mini English Program:MEP)

 

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนสองภาษา Bilingual Program (BP) 
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ Mini English Program (MEP)
  กำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
  ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ศิลปะ
IMAGE นางสาวสุจีรา พากเพียรทรัพย์
* * * * * * * * * * * * * * * *
รางวัลชนะเลิศเดี่ยวจะเข้ ม.ปลาย เพลงลาวแพน สองชั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65  ณ โรงเรียนมัธยมสังคีต จ.ปทุมธานี วันที่ 30 มกราคม 2559 คุณครูพากเพียร โตอินทร์... Read More...
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ ภาษาต่างประเทศ
IMAGE การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 31 ธันวาคม 2558
* * * * * * * * * * * * * * * *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน โดยท่านผู้อำนวนการ... Read More...
สุขศึกษาและพลศึกษา
IMAGE เด็กหญิงอคิราภ์ แสงขำ
* * * * * * * * * * * * * * * *
ครู ดร.สุมาลี ศรีสม. ครูกิจประชา อู่พิทักษ์ และครูชาลินี กิจชัยเจริญพร... Read More...
ภาษาต่างประเทศ
IMAGE กิจกรรมวันคริสต์มาส 2015
* * * * * * * * * * * * * * * *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น... Read More...

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในสถาบันต่าง ๆ ปีการศึกษา 2558

คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
IMAGE นางสาวศุภอัปสร ธำรงศักดิ์
* * * * * * * * * * * * * * * *
ชื่อเล่นเอมมี่ อยู่บ้านเลขที่ 76/2 ม.7 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ป.1-ป.6... Read More...
IMAGE นางสาวอิสริยา กันวนา
* * * * * * * * * * * * * * * *
ชื่อเล่น มายด์ ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 308 หมู่... Read More...
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
IMAGE นางสาวกมลวดี เมทนีกรชัย
* * * * * * * * * * * * * * * *
   ชื่อเล่น มีน อยู่บ้านเลขที่ 19/45 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.เมือง... Read More...
IMAGE นางสาวณิชาวีร์ ธนีเจริญ
* * * * * * * * * * * * * * * *
  ชื่อเล่นฟรังซ์ ม.6/1อยู่บ้านเลขที่ 58/265 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ... Read More...

  ประกวดสร้างหัวเว็บโรงเรียน 
         ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมส่งผลงานสร้างหัวเว็บโรงเรียนเข้าประกวดชิงเงินรางวัล
      พร้อมเกียรติบัตร  ดูรายละเอียด ประกวดสร้างหัวเว็บโรงเรียน

.

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎาอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   webmaster E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.