คณิตศาสตร์
IMAGE เด็กชายณภัทร สัจจมงคล
* * * * * * * * * * * * * * * *
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้ผ่านการสอบและคัดเลือกระดับประเทศ ให้เข้าค่ายคณิตศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน ระหว่างประเทศ ประจำปี 2559 International Youth Mathematics Camp 2016 (IYMC 2016) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 9... Read More...
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
IMAGE ศึกษาดูงาน
* * * * * * * * * * * * * * * *
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี วันที่ 14... Read More...
ศิลปะ
IMAGE นางสาวสุจีรา พากเพียรทรัพย์
* * * * * * * * * * * * * * * *
รางวัลชนะเลิศเดี่ยวจะเข้ ม.ปลาย เพลงลาวแพน สองชั้น... Read More...
สุขศึกษาและพลศึกษา
IMAGE เด็กหญิงอคิราภ์ แสงขำ
* * * * * * * * * * * * * * * *
ครู ดร.สุมาลี ศรีสม. ครูกิจประชา อู่พิทักษ์ และครูชาลินี กิจชัยเจริญพร... Read More...
ภาษาต่างประเทศ
IMAGE กิจกรรมวันคริสต์มาส 2015
* * * * * * * * * * * * * * * *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น... Read More...
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ ภาษาต่างประเทศ
IMAGE การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 31 ธันวาคม 2558
* * * * * * * * * * * * * * * *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม... Read More...

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในสถาบันต่าง ๆ ปีการศึกษา 2558

คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
IMAGE นางสาวศุภอัปสร ธำรงศักดิ์
* * * * * * * * * * * * * * * *
ชื่อเล่นเอมมี่ อยู่บ้านเลขที่ 76/2 ม.7 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี ป.1-ป.6... Read More...
IMAGE นางสาวอิสริยา กันวนา
* * * * * * * * * * * * * * * *
ชื่อเล่น มายด์ ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 308 หมู่... Read More...
คณะแพทย์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
IMAGE นางสาวกมลวดี เมทนีกรชัย
* * * * * * * * * * * * * * * *
   ชื่อเล่น มีน อยู่บ้านเลขที่ 19/45 หมู่ 12 ต.ท่างาม อ.เมือง... Read More...
IMAGE นางสาวณิชาวีร์ ธนีเจริญ
* * * * * * * * * * * * * * * *
  ชื่อเล่นฟรังซ์ ม.6/1อยู่บ้านเลขที่ 58/265 หมู่ 3 ต.กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหาโพธิ... Read More...

  ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 

  เรื่อง ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ส ารอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
         ประเภทนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป

  เรื่อง ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อนักเรียนที่สอบได้ สารอง เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559
       แผนการเรียน วิทย์–คณิตและคณิต–ภาษา

ประกาศผลสอบ
ประกาศคะแนน  ประกาศผลการจัดห้องเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
นโยบาย/ระเบียบการ

  ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง               

 เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
 เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2559

 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

  เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program:MEP) ยกเลิก
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program:MEP)  ฉบับใหม่   

  เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559 

  เรื่อง  การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม   
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program:MEP)  ยกเลิก
 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program:MEP ) 
ฉบับใหม่     

  แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนสองภาษา Bilingual Program (BP) 
  แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ Mini English Program (MEP)
  กำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน

  ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎาอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   webmaster E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.