titleg 

  sirima

นางศิริมา หิรัญรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างาน
 
 

  the than131

1074219 ข่าว/ประชาสัมพันธ์ 1074219
2

นักเรียนที่สมัครของราชภ้ฎพระนครให้ดูวันในเว็บของพระนครประกาศรายชื่อแล้วและจะมอบตัววันศุกร์

2 

หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 พี่จะไม่ได้ส่งแบบ massage chat แล้วเพราะ line@(ที่แบบ official) ซึ่งพี่ไม่มีปัญญาจ่าย อะนะ ถ้าส่งเกิน ตกคนละ 0.20 มี 50000 คน ก็ 10000 บาทต่อครั้ง T T
แต่จะอัพเดทให้หน้า home แทนซึ่งก็อัพอยู่แล้วปกติ
และ Facebook Twitter
Facebook
- https://www.facebook.com/02dualedu
- https://www.facebook.com/rubtong/
Twitter
- https://twitter.com/02dual
- https://twitter.com/

ตัวเว็บเองที่
- https://www.02dual.com
- https://www.02dual.com/admission_news/

 2

รับตรง มรภ.นครปฐม 2559
- https://www.02dual.com/admission_news/836

2

รับตรง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 2559
- https://www.02dual.com/admission_news/870/

2

รับตรงที่อีก 3 วันหมดเขต<14/3/59>
รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559
- https://www.02dual.com/admission_news/881/

2

รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร 2559
- https://www.02dual.com/admission_news/635/

2

รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ 2559 รอบ 2
- https://www.02dual.com/admission_news/910/

2

รับตรงที่หมดเขตวันนี้<11/3/59>
รับตรง แบบปกติ จุฬาฯ 2559
- https://www.02dual.com/admission_news/674/

2

ค่ายเด็กวิทย์หัวใจศิลป์ ครั้งที่ 4
- https://www.02dual.com/activities_news/128/

2

พรุ่งนี้เตรียมตัว รับตรง แบบปกติ จุฬาฯ 2559
- https://www.02dual.com/admission_news/674/

2

รวมข้อสอบ gat-pat
- http://forum.02dual.com/index.php?topic=1471.0

2

 รับตรงที่หมดเขตวันนี้< 3/3/59>
 รับตรง สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย นานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ 2559 รอบ 2
- https://www.02dual.com/admission_news/847/

2

 เปิดรับสมัครวันแรก< 3/3/59>
 รับตรง โครงการเพชรพระพิฆเนศวร ม.มหาสารคาม 2559 รอบ 2
- https://www.02dual.com/admission_news/855/

2

 รับตรง สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาฯ 2559 รอบ 2
- https://www.02dual.com/admission_news/910/

2

 รวมรับตรง 60
- https://www.02dual.com/admission_news/894/

2

 รับตรงที่อีก 3 วันหมดเขต<5/3/59>
 ยื่นคะแนน รับตรง คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 2559
- https://www.02dual.com/admission_news/661/

 2 โปรแกรมคำนวณคะแนนแอดมิชชั่นปี 59 เว็บเด็กดี เปิดให้เด็กไทยใช้ฟรี!  http://www.dek-d.com/admission/calculator/
2  รวมรับตรงที่หมดเขตในเดือน มีนาคม 2559 น้องสามารถชมปฎิทินแบบ อัตโนมัติ ได้ที่ - https://www.02dual.com/calendar/
2  เลือกคณะ และมหาวิทยาลัย การตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิต 
 http://www.glurr.com/topic/644

 the than1133

 

 

 กลับหน้าแรก

 

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.