กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรก

headstden60

ประกาศผลสอบ
ประกาศคะแนน
ประกาศจัดห้องเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง  

เรื่อง  ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สำรอง และประกาศคะแนนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียน ในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป 

ประกาศผลการรับนักเรียนย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560                        
นโยบาย/ระเบียบการ
  ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560  
  ประกาศกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 

  ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง              

     เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2560   ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอย้าย

   แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)

กลับหน้าแรก 

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webmaster E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.