ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก  1025290265

รหัส Smis 8 หลัก  25012001

รหัส Obec 6 หลัก  290265

ชื่อสถานศึกษา (ไทย)  ปราจิณราษฎรอำรุง

ชื่อสถานศึกษา (อังกฤษ)  PRACHINRATSADORNAMROONG

ที่อยู่  เลขที่ 880

ตำบล  หน้าเมือง

อำเภอ  เมืองปราจีนบุรี

จังหวัด  ปราจีนบุรี

รหัสไปรษณีย์  25000

โทรศัพท์  0-3721-1070

โทรสาร  0-3721-1671

ระดับที่เปิดสอน  มัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย

วัน/เดือน/ปี ก่อตั้ง  01/11/2456

อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์  http://www.pra.ac.th

 

 แผนที่พิกัดโรงเรียน

 

 

กลับหน้าแรก

 

Additional information

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที่ 880 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-211070 , โทรสาร 037-211671 E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. webmaster E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.