ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่ เว็บประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และ อื่นๆ

ประกาศ

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ( Education Hub)เพิ่มเติม
[09 Apr 2018]
ประกาศ เรื่องการจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[06 Apr 2018]
ประกาศ เรื่องการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
[05 Apr 2018]
ประกาศคะแนนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
[04 Apr 2018]
ประกาศคะแนน สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
[03 Apr 2018]
ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เรื่อง การับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Education Hub เพิ่มเติมรอบ 3
[03 Apr 2018]
ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561
[02 Apr 2018]
ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน
[31 Mar 2018]
ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุงเรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภท ความสามารถพิเศษ
[27 Mar 2018]
ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)เพิ่มเติม
[27 Mar 2018]