ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่ เว็บประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร และ อื่นๆ

ประกาศ

ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง เรื่องการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
[19 Mar 2018]
ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561
[18 Mar 2018]
ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง เรื่อง กําหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง
[18 Mar 2018]
ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนตามหลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา 2561
[18 Mar 2018]
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านห้องเรียนพิเศษ มัธยมศึกษาปีที่ 4
[16 Mar 2018]
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านห้องเรียนพิเศษ
[15 Mar 2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนพิเศษ
[05 Mar 2018]
ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง เรื่อง การรับนักเรียนย้ายเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
[02 Mar 2018]
ประกาศโรงเรียนปราจิณราษฎรอํารุง เรื่อง หลักเกณฑ์การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
[02 Mar 2018]
ประกาศ โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
[17 Feb 2018]