HOME

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ... อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. ห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทย์ - คณิต เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน

2. ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนห้องละ 30 คน

3. ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค International program (IP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนห้องละ 25 คน

4. โครงการห้องเรียนสองภาษา (ญี่ปุ่น, จีน) Bilingual Programme (BP)

(ม.ต้น) ม.1/5, ม.1/6
(ม.ปลาย) ม.4/10 วิทย์ - คณิต (แผน 1) (BP)
ม.4/11 ศิลป์ - คำนวณ (แผน 2) (BP)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าวประกาศ

มิถุนายน 2018

เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
  • เข้าค่ายธรรมระดับชั้…
23
  • เข้าค่ายธรรมระดับชั้…
24
  • เข้าค่ายธรรมระดับชั้…
25
  • เข้าค่ายธรรมระดับชั้…
26
  • วันสุนทรภู่ วันต่อต้…
27
28
  • ค่ายพุทธบุตรฯ ม.3…
29
  • ค่ายพุทธบุตรฯ ม.6…
30
Top