HOME

การสมัครสอบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ , ห้องเรียน MEP , ห้องเรียน IP ปีการศึกษา 2562
โดยแจ้งความจำนงผ่านเว็บไซต์ https://pra.sch.cloud/register/
โดยเปิดระบบแจ้งความจำนงตั้งแต่วันที่ 12 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 และ สมัครด้วยตนเองในวันที่ 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศ 
ทางสภานักเรียนได้เปิดรับสมัครประธานสภานักเรียนคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 แล้ววว 

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้ที่นี่ 
https://www.mediafire.com/download/dx5pjbd1yz4j7ei
**สมาชิกในพรรค เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอื่นๆได้ตั้งแต่ ม.2,ม.4 และ ม.5 เลยนะครับ 

มาสมัครกันนะครับ 
ภายในวันที่ 17-21 ธันวาคมนี้ ที่ห้องกิจการนักเรียน

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ... อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. ห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทย์ - คณิต เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน

2. ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนห้องละ 30 คน

3. ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค International program (IP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนห้องละ 25 คน

4. โครงการห้องเรียนสองภาษา (ญี่ปุ่น, จีน) Bilingual Programme (BP)

(ม.ต้น) ม.1/5, ม.1/6
(ม.ปลาย) ม.4/10 วิทย์ - คณิต (แผน 1) (BP)
ม.4/11 ศิลป์ - คำนวณ (แผน 2) (BP)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าวประกาศ

กุมภาพันธ์ 2019

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
 • สอบโอเน็ต ม.3…
3
 • สอบโอเน็ต ม.3…
4
5
6
7
8
9
10
11
 • สอบปลายภาค ปีการศึกษ…
12
 • สอบปลายภาค ปีการศึกษ…
13
 • สอบปลายภาค ปีการศึกษ…
14
 • สอบปลายภาค ปีการศึกษ…
15
 • สอบปลายภาค ปีการศึกษ…
16
17
18
19
20
21
22
23
 • สอบ GAT/PAT
24
 • สอบ GAT/PAT
25
 • สอบ GAT/PAT
26
 • สอบ GAT/PAT
27
 • ส่งผลการเรียนซ้ำ…
28
Top