สมัครเรียนห้องเรียนปกติ

ประกาศ จัดห้องเรียนนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2565 

ประกาศ จัดห้องเรียนนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 

…………………………………………………………………………………………………………………….
ประกาศผล!  ม.4
– ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4  คลิก
– ประกาศคะแนนสอบ ม.4 (นร.เดิม)  คลิก
– ประกาศคะแนนสอบ ม.4 (นร.ทั่วไป)  คลิก
– ประกาศคะแนนสอบ ม.4 (นร.ความสามารถพิเศษ)  คลิก
…………………………………………………………………………………………………………………….
ประกาศผล! ม.1 
ประกาศผล!  ม.1 (นักเรียนทั่วไป)
    – ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 (นักเรียนทั่วไป) คลิก
    – ประกาศคะแนนสอบ ม.1 (นักเรียนทั่วไป) คลิก
ประกาศผล! ม.1 (ในเขต)
    – ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียน ม.1 (ในเขต) คลิก
    – ประกาศคะแนนสอบ ม.1 (ในเขต) คลิก
ประกาศคะแนนสอบ! ม.1 (ความสามารถพิเศษ)
    – ประกาศคะแนนสอบ ม.1 (ความสามารถพิเศษ) คลิก
…………………………………………………………………………………………………………………..
– รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนปกติ ม.1  คลิก
– รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนปกติ ม.4  คลิก
– รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ม.1  คลิก
– รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ประเภทความสามารถพิเศษ ม.4  คลิก
– ประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1
– ประกาศผู้มีสิทธิ์คัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.4
– ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ
– ขั้นตอนการสมัครเรียนห้องเรียนปกติ
– สมัครเรียนห้องเรียนปกติ ม.1 (หมดเวลารับสมัคร)
– สมัครเรียนห้องเรียนปกติ ม.4 (หมดเวลารับสมัคร)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart