ห้องเรียนพิเศษ

!..ประกาศ..!  เพิ่มเติม

– รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IP ม.1
– รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IP ม.4

…………………………………………………………………………………………………………………

– รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IP ม.1

– รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IP ม.4

…………………………………………………………………………………………………………………

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IP ม.1

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IP ม.4

– รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IP ม.1

– รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IP ม.4

Download! แบบแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักเรียน

…………………………………………………………………………………………………………………

ม.4………………..

ประกาศ! ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ เพชร ม.4
    – ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ เพชร ม.4 คลิก

    – ประกาศคะแนนสอบห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ เพชร คลิก

ประกาศ! ห้องเรียนพิเศษ IP ม.4
    – ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IP ม.4 คลิก
    – ประกาศคะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ IP คลิก

ประกาศ! ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.4
    – ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.4 คลิก
    – ประกาศคะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ MEP คลิก

ม.1 ………………..

ประกาศ! ห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ เพชร ม.1
    – ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ เพชร ม.1 คลิก

    – ประกาศคะแนนสอบห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ เพชร คลิก

ประกาศ! ห้องเรียนพิเศษ IP ม.1
    – ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IP ม.1 คลิก
    – ประกาศคะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ IP คลิก

ประกาศ! ห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1
    – ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 คลิก
    – ประกาศคะแนนสอบห้องเรียนพิเศษ MEP คลิก

…………………………………………………………………………………………………………………

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart