ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฏฐพล พิลาไชย

21 กุมภาพันธ์ 2018 01:02 น. / เขียนโดย จิรชัย

 

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฏฐพล พิลาไชย นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา (Mulitilingual Programme)

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน The Smart Move Project Mini Junior Innovative Robot Challenge 2017

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ