ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฏฐพล พิลาไชย

22 พฤษภาคม 2018 01:05 น. / เขียนโดย จิรชัย

 

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณัฏฐพล พิลาไชย นักเรียนห้องเรียนพิเศษพหุภาษา (Mulitilingual Programme)

ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน The Smart Move Project Mini Junior Innovative Robot Challenge 2017

จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ