รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา (Multilingual) โครงการ Education Hub

22 พฤษภาคม 2018 00:05 น. / เขียนโดย จิรชัย

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา (Multilingual Programme) โครงการ Education Hub

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทร 037-211-070