ผลการประเมินโครงการ การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก ประจำปี 2561

ผลการประเมินโครงการ การประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก ประจำปี 2561

 

              ประเภทโครงการ                                                        ผลการประเมิน
1. โครงงานประเภททดลอง ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E1
ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E2
ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E3
ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E4
ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E5
ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E6
ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E7
ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E8
ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E9
ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง กลุ่ม E10
2. โครงงานวิทยศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ กลุ่ม A1
ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ กลุ่ม A2
ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ กลุ่ม A3
ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ กลุ่ม A4
ผลการประเมิน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ กลุ่ม A5
3. โครงงานคณิตศาสตร์ ผลการประเมิน โครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่ม M1
ผลการประเมิน โครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่ม M2
ผลการประเมิน โครงงานคณิตศาสตร์ กลุ่ม M3
4. โครงงานคอมพิวเตอร์ ผลการประเมิน โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มC1
ผลการประเมิน โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มC2
ผลการประเมิน โครงงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มC3

 

 

 

 

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า