สรุปยอดการสมัครเข้าศึกษาต่อ โรงเรียนปราจิณราษฏรอำรุง (ห้องเรียนพิเศษ)

19 มีนาคม 2018 21:03 น. / เขียนโดย Wiwisit

สรุปยอดสุทธิการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
1. ม.1 HUB สมัครจำนวน 7 คน (ยังเปิดรับต่อสามารถสมัครได้ที่ห้องทะเบียนวัดผลในวันเวลาราชการ)
2. ม.1 MEP สมัครจำนวน 136 คน / รับจำนวน 30 คน อัตราแข่งขัน 1/4.5
3. ม.1 วิทย์-คณิต สมัครจำนวน 330 คน / รับจำนวน 40 คน อัตราแข่งขัน 1/8.25
4. ม.4 วิทย์-คณิต สมัครจำนวน 153 คน / รับจำนวน 30 คน อัตราแข่งขัน 1/5
5. ม.4 MEP สมัครจำนวน 65 คน / รับจำนวน 30 คน อัตราแข่งขัน 1/2