Home / อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม

นายจำลอง สมไทย

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มอุตสหกรรม

นายทวีศักดิ์ อิ่มจิตต์

ครูชำนาญการ

น.ส.ภาณิศรา จันทะโชติ

ครูผู้ช่วย

นายอัคคะวรรธสน์ หิรัญวัฒนสาร

ครูอัตราจ้าง

Top