เปิดระบบแจ้งความจำนงเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

19 มีนาคม 2018 00:03 น. / เขียนโดย Wiwisit

หมายเหตุ   นักเรียนที่มาสมัครเข้าศึกษาต่อในวันที่ 25 มีนาคม 2561 จะยังมิได้ผลคะแนน O-NET จึงให้นักเรียน
นำผลคะแนน O-NETมาส่งในวันที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องทะเบียน ในเวลาราชการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ติดต่อสอบถาม
   [email protected]