คณะผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

433055

นายนิรันดร์ กิจวิจารณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ

อ.ณัฐวัฒน์

นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ

อ.กาญจนา

นางกาญจนา ผ่องแผ้ว
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มอำนวยการบริหารงานบุคคล

อ.ชนันธวัฒน์

นายชนันธวัฒน์ สถิตย์
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป

รองมนตรี

นายมนตรี ยิ่งสุข
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

อ.ฐนิตา

นางฐนิตา นกอยู่
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารโรงเรียนกับชุมชน

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า