Ems Camp

Ems Camp

นายสุรศักดิ์ ศรณรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เป็นประธานพิธีเปิด ค่าย EMS Camp โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดค่าย EMS Camp นักเรียนห้องเรียน MEP เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2562

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า