สุขศึกษาและพลศึกษา

นายโชติวัฒน์ วอนวงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายพรชัย บัวทอง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

อ.กิจประชา

นายกิจประชา อู่พิทักษ์
ครู ค.ศ.3

อ. สุริยา

นายสุริยา ณะคำ
ครู ค.ศ. 3

อ.พิทักษ์พล

นายพิทักษ์พล เทศพรม
ครู ค.ศ. 3

อ.ชาลินี

นางสาวชาลินี กิจชัยเจริญพร
ครู ค.ศ.2

อ.บอส-2

นายฉัตริน พรนรินทร์ทิพย์
ครู ค.ศ. 1

อ.ประกาย

นางสาวประกาย สีเขียว
ครูผู้ช่วย

อ.มานัส

นายมานัส เภาคำ
ครูผู้ช่วย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า