รับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ 2566

📣ประกาศการจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

📢✨ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนประเภทความสามารถพิเศษ

✅นักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 Click
✅นักเรียนความสามารถพิเศษ ม.4 Click
ม.1 สอบคัดเลือกวันที่ 15  มีนาคม  2566
ม.4 สอบคัดเลือกวันที่  16  มีนาคม  2566

📢 วิธีการสมัครสอบ Online

📢ประกาศรายชื่อโควต้า นักเรียน ม.3 เดิม

รายชื่อนักเรียน ม.3เดิม ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4

📌แผนการเรียนวิทย์ – คณิต ..Click

📌แผนการเรียนศิลป์ ..Click

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart