ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษนานาชาติ IP ม.1,ม.4 เพิ่มเติม

❇️รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษนานาชาติ IP ม.1 เพิ่มเติม

❇️รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษนานาชาติ IP ม.4 เพิ่มเติม

📢ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษนานาชาติ IP ม.4 เพิ่มเติม

❇️รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษนานาชาติ IP ม.4 เพิ่มเติม

 

📢เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษนานาชาติ IP ม.1,ม.4

❇️ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IP ม.1 เพิ่มเติม
❇️ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IP ม.4 เพิ่มเติม
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้อง IP6 ชั้น 2 อาคาร 5(IP)

>>🔔ระดับชั้น ม.4

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ  

✅นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IP ม.4 >>Click<<
✅นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.4 >>Click<<
✅นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ฯ+เพชร ม.4 >>Click<<

📢ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ >>🔔ระดับชั้น ม.4
✅ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IP ม.4 >>Click<<
✅ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน MEP ม.4 >>Click<<
✅ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน วิทย์ฯ+เพชร ม.4 >>Click<<

>>🔔ระดับชั้น ม.1

📢 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ

✅นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ IP ม.1 >>Click<<
✅นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ม.1 >>Click<<
✅นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์ฯ+เพชร ม.1 >>Click<<

📢ประกาศผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ >>🔔ระดับชั้น ม.1
✅ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IP ม.1 >>Click<<
✅ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน MEP ม.1 >>Click<<
✅ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน วิทย์ฯ+เพชร ม.1 >>Click<<

การเตรียมตัวสำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

การสมัครสอบห้องเรียนพิเศษ

วิธีการสมัครสอบ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart