การงานอาชีพ

ว่าที่ร.ต.ชัยภูวนาถ กวยกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นายจำลอง สมไทย
หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรม

น.ส.สุริยาพร สังข์สี
หัวหน้ากลุ่มคหกรรม

นางสมหมาย พรหมศรียนันท์
ครู ค.ศ. 3

นางชณมณ เครือวงษา
ครู ค.ศ. 1

น.ส.ชนันณ์ชิฎา สิงห์โตทอง
ครูผู้ช่วย

น.ส.ภาณิศรา จันทะโชติ
ครูผู้ช่วย

นายสุวิศิษฐ์ ก้านจักร
ครูผู้ช่วย

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

ไม่มีสินค้าในตะกร้า