ยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชย👏🏻👏🏻 โครงงานประกวด Dow-CST Award ได้จัดการแข่งขัน การทดลองเคมีย่อส่วน ประจำปี 2566

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart