เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การจ้างจ้างทาสีอาคารเรียนแบบ ๔๑๘ ค ตามประกาศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การจ้างจ้างทาสีอาคารเรียนแบบ ๔๑๘ ค ตามประกาศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๕ การจ้างจ้างทาสีอาคารเรียนแบบ ๔๑๘ ค ตามประกาศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒๕๖๕

Loading

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart