HOME

ติดต่อจองโต๊ะได้ที่  คุณครูสุภาภรณ์   ศรีกสิกิจ  
โทรศัพท์  086-8306316 , 089-9282975 , 037-211070 - 0
บัญชีสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาปราจีนบุรี เลขที่ 588-235472-2

แผนผังการจองโต๊ะ

 

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ... อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. ห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทย์ - คณิต เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน

2. ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนห้องละ 30 คน

3. ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค International program (IP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนห้องละ 25 คน

4. โครงการห้องเรียนสองภาษา (ญี่ปุ่น, จีน) Bilingual Programme (BP)

(ม.ต้น) ม.1/5, ม.1/6
(ม.ปลาย) ม.4/10 วิทย์ - คณิต (แผน 1) (BP)
ม.4/11 ศิลป์ - คำนวณ (แผน 2) (BP)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าวประกาศ

พฤศจิกายน 2018

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
 • สอบซ่อมครั้งที่ 2…
 • วันคล้ายวันก่อตั้งโร…
2
 • สอบซ่อมครั้งที่ 2…
3
 • สอบซ่อม มสธ 2/60…
4
 • สอบซ่อม มสธ 2/60…
5
 • สอบซ่อมครั้งที่ 2…
 • ทัศนศึกษา ม.6…
6
 • สอบซ่อมครั้งที่ 2…
 • เก็บเงินห้องเรียนพิเ…
 • ทัศนศึกษา ม.6…
7
 • สอบซ่อมครั้งที่ 2…
 • เก็บเงินห้องเรียนพิเ…
8
 • สอบซ่อมครั้งที่ 2…
9
 • สอบซ่อมครั้งที่ 2…
10
11
 • สอนเสริม มสธ.…
12
13
 • ทัศนศึกษา ม.5…
14
15
 • ทัศนศึกษา ม.5…
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ…
16
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ…
17
 • อบรมการทำวิจัยในชั้น…
18
 • สอนเสริม มสธ.…
19
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ…
20
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ…
21
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ…
22
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ…
 • วันลอยกระทง…
23
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ…
 • วันถวายราชสดุดี…
24
 • สอนเสริม มสธ.…
25
 • สอนเสริม มสธ.…
 • วันคล้ายวันสวรรคต ร.…
26
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ…
27
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ…
28
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ…
 • ทัศนศึกษา ม.4…
29
 • ทัศนศึกษา ม.4…
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ…
30
 • ลงทะเบียนเรียนซ้ำ…
 • นิทรรศการแนพแนวอาชีพ…
Top