ป้ายรับนักเรียน 2559

         ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559     newff53

 

 

 

     ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว     newff53
จำนวน 2 ตำแหน่ง

                     1. เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายการศึกษา        จำนวน 1 ตำแหน่ง
                     2. เจ้าหน้าที่พัสดุ                                           จำนวน 1 ตำแหน่ง

ดูรายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่

 

     ประกาศการสอบซ่อมครั้งที่ 2     newff53

           - ในวันที่ 20 – 30 ตุลาคม 2558  เวลา 8.30 – 16.30 น.
- ถ้าไม่ดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดหรือดำเนินการแล้วยังไม่ผ่าน
นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ที่งานทะเบียนวัดผล

 

 

 

 

 

 


 ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน 1/2558
 ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน 2/2558  newff53

 

 

             เปิดซองประมูลขอใช้พื้นที่โรงเรียนเพื่อจำหน่ายสินค้าชั่วคราว

            สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน

           ร่างขอบเขต(TOR) ของงานปรับปรุงหอประชุมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

Read More

  SCI SSRUa

 

Web Link !!!

Read More