HOME

ประกาศ 
ทางสภานักเรียนได้เปิดรับสมัครประธานสภานักเรียนคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 แล้ววว 

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้ที่นี่ 
https://www.mediafire.com/download/dx5pjbd1yz4j7ei
**สมาชิกในพรรค เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาอื่นๆได้ตั้งแต่ ม.2,ม.4 และ ม.5 เลยนะครับ 

มาสมัครกันนะครับ 
ภายในวันที่ 17-21 ธันวาคมนี้ ที่ห้องกิจการนักเรียน

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ... อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

1. ห้องเรียนพิเศษ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทย์ - คณิต เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 30 คน

2. ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เน้นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนห้องละ 30 คน

3. ห้องเรียนพิเศษ โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค International program (IP)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวนห้องละ 25 คน

4. โครงการห้องเรียนสองภาษา (ญี่ปุ่น, จีน) Bilingual Programme (BP)

(ม.ต้น) ม.1/5, ม.1/6
(ม.ปลาย) ม.4/10 วิทย์ - คณิต (แผน 1) (BP)
ม.4/11 ศิลป์ - คำนวณ (แผน 2) (BP)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
ข่าวประกาศ

เรื่อง ปิดสถานศึกษา “กรณีพิเศษ”
ด้วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ได้ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านประสบการณ์ทำงาน ด้านการบริหาร ด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลต่อการปฏบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดกาญจนบุรี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 145 คน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปิดเปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2549 ข้อ 4 และข้อ 8 ปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน คือวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 และจพดำเนินการจัดการสอนชดเชยในโอกาศต่อไป

มกราคม 2019

อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์
1
2
 • กีฬาภายใน…
3
 • กีฬาภายใน…
4
 • กีฬาภายใน…
5
6
 • สอนเสริม มสธ.…
7
 • กีฬาภายใน…
8
 • กีฬาภายใน…
9
 • ค่ายลูกเสือ ม.2…
10
 • ค่ายลูกเสือ ม.2…
11
 • ค่ายลูกเสือ ม.2…
12
13
 • สอนเสริม มสธ.…
14
15
 • ทัศนศึกษาห้องเรียนพิ…
16
 • วันครู
17
 • ค่ายลูกเสือ ม.1…
18
 • ค่ายลูกเสือ ม.1…
19
20
 • Class Room Meeting
21
 • ค่ายลูกเสือ ม.3…
22
 • ค่ายลูกเสือ ม.3…
23
 • ค่ายลูกเสือ ม.3…
24
25
26
 • สอบไล่ ภาค1/2561 มสธ…
27
 • สอบไล่ ภาค1/2561 มสธ…
28
29
30
31
Top