งานคืนสู่เหย้าครอบครัว ป.ร.อ. 2564

งานคืนสู่เหย้าครอบครัว ป.ร.อ. 2564

ผังงาน“ งานคืนสู่เหย้าครอบครัว ป.ร.อ. 2564”

1. การซื้อบัตร “งานคืนสู่เหย้าครอบครัว ป.ร.อ. 2564”
    ได้ที่ห้องบริหารกลุ่มงบประมาณ  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง หรือ
     คุณครูณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ โทรศัพท์ 098-261-7963 (ราคาบัตร 3,500 บาท)

2. ช่องทางการชำระเงิน  บัตร “งานคืนสู่เหย้าครอบครัว ป.ร.อ. 2564”
   สามารถชำระได้ตามช่องทาง ดังนี้
   2.1.ชำระเป็นเงินสดได้ที่ห้องการเงินโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
   2.2.โอนเข้าบัญชี ระดมทรัพยากรของโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ธนาคารกรุงไทย สาขาปราจีนบุรี
เลขที่บัญชี  213-0-31558-5
เมื่อชำระเรียบร้อยแล้วกรุณาติดต่อ
คุณครูกวินทิพย์  บุญห่อ     
089-600-7910     tan.kavintip

 

Loading

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart